Cena PZP nie je všade rovnaká

Drahé automobily majú vysokú cenu PZPTo, čo prikazuje zákon, sa musí dodržiavať. Čo by sa stalo v opačnom prípade si vie každý domyslieť. Preto je dôležité, aby ste ho rešpektovali aj vy. PZP je niečo, čo by si malo zaobstarať každé vozidlo, no väčšinu majiteľov odrádza jeho cena. Tým by sme chceli odkázať, nech nezúfajú. Nie je ponuka ako ponuka. Tak ako je na trhu pomerne dosť poskytovateľov tohto zabezpečenia, toľko je aj rôznych cien. Nemusíte sa obávať, že rozdiely budú len minimálne, točiace sa okolo niekoľkých eur. Ich výška môže dosiahnuť až 300 eur. Pokiaľ aj vás zaujíma tá najvýhodnejšia cena povinného zmluvného poistenia, prípadne všetky vaše možnosti, čítajte nás ďalej.

Prečo také cenové rozdiely?

Napriek tomu, že táto otázka je úplne prirodzená, odpovedať na ňu nie je vôbec ľahké. Všetko to závisí aj od renomé danej poisťovni, od riešenia pohotovostných stavov s klientmi, od jej vnútornej politiky atď. Preto je „normálne“, že poisťovňa, ktorej ľudia dôverujú viac, si môže dovoliť svoju cenu navýšiť. Je to ale správne, že jej veria a o inej ponúkanej možnosti nechcú vôbec počuť?

Majú všetky ponuky rovnaké krytie?

Tento odsek vám zároveň odpovie aj na otázku, ktorou sme ukončili ten predchádzajúci. Základ poistného krytia každej zmluvy je rovnaký, pretože ho stanovuje štát. Z toho vyplýva, že zákon neprikazuje len nám, majiteľom vozidiel, aby sme si ich zabezpečili. Nariaďuje aj poisťovniam, čo a v akej miere musia kryť. Ak si toto krytie prípadne poistné sumy niektorá zo poisťovní navýši, je to na jej dobrej vôli.

ŠtítZákladné PZP pokrýva preplatenia škodových udalostí, ktoré by ste potenciálne mohli spôsobiť vašim vozidlom iným účastníkom cestnej premávky. Ako strojom, tak aj osobám v nich. Konkrétne, každý poisťovňa musí byť schopná zaplatiť spôsobené škody do výšky 1 milióna eur v prípade majetkovej ujmy. Ujmy na zdraví majú vyšší limit a jednotlivé poisťovne musia garantovať sumu 5 miliónov eur. Cena PZP sa potom odvíja aj od toho, či si poisťovne tieto poistné sumy navyšujú, prípadne či poskytujú rozšírené poistné riziká.

Základné poistenie nemusí stačiť každému spotrebiteľovi a je ochotný zaplatiť aj vyššiu cenu, ak bude mať širšie poistné krytie. Pričom nemusí byť tak vysoká ako najdrahšia ponuka so základným krytím. Povedzme si príklad. Také poisťovne ako Generali, Komunálna poisťovňa a Kooperativa ponúkajú na rozdiel od iných poskytovateľov v rámci základného krytia aj niektoré havarijné riziká. To znamená, že krytý budete aj vy, nielen tí, ktorých by ste mohli potenciálne poškodiť. Riziko si buď môžete ľubovoľne vybrať (v Generali) alebo ich už v balíčku budete mať zakomponované, ako to je v prípade dvoch iných zmienených poisťovní. Konkrétne budete chránený vy, ako vodič, celá posádka a aj batožina. Paradoxne, tieto poisťovne patria k najžiadanejším na trhu a to aj vďaka tomu, že cena je jedna z najlepších a najlacnejších. Preto sa neriaďte pravidlom, čo je najdrahšie, je aj najlepšie.

Vaše ponuky si zistíte naraz!

Najlepšia cena už nemusí byť vašou nočnou morou, pretože si ju viete zistiť rýchlo z domu pomocou online porovnania. Nikdy predtým to nebolo ľahšie. Namiesto hodín strávených osobným zisťovaním ponúk v rôznych pobočkách si ich zistíte do 15 minút a to rovno aj odtiaľ, kde čítate tento príspevok. Stačí si otvoriť hore označený výraz a ten vás presmeruje na bezplatné a nezáväzné online porovnanie ponúk zákonného poistenia, kde sú ceny ako pre dobrých známych.

PonukaVaše vozidlo už nemusíte mať poistené za 400 eur, už to pôjde aj o niekoľkonásobne lacnejšie. Cena za ročné povinné zmluvné poistenie klasického auta môže začínať už pod 50 eurami! Samozrejme, závisí to aj od typu vozidla. Všetko sa však dozviete veľmi rýchlo, ak vypíšete formulár na hore uvedenej stránke. Nepožaduje žiadne osobné údaje, len technické parametre vozidla, ako aj niektoré fakty o majiteľovi, ktoré môžu výslednú sumu ešte znížiť.

Po vypísaní všetkého potrebného a odoslaní formulára môžete do niekoľkých sekúnd pozorovať porovnanie vašich ponúk. Uvidíte, že cena PZP nie je na rovnakej úrovni a že skoky môžu byť skutočne priepastné. Vy si vyberte podľa takého kritéria, ktoré vám najviac vyhovuje, či už ide o najlacnejšiu, najdrahšiu, najlepšiu alebo najvýhodnejšiu možnosť. O ponuku požiadate klikom na ňu a po doplnení niektorých údajov o vás, aby vám mohli byť doručené niektoré dokumenty. Pôjde napríklad o návrh zmluvy, jej podmienky, dočasnú bielu kartu a údaje na zaplatenie poistného. Po jeho uhradení vám poisťovňa okamžite zašle originál bielu a zelenú kartu.

Kontrolujte si platnosť bielej a zelenej karty

Či už ste na Slovensku alebo v zahraničí, pravidlá sú väčšinou rovnaké, len sankcie môžu byť výrazne rozdielne. V zahraničí vo váš neprospech. Preto je veľmi dôležité kontrolovať si platnosť zmluvy, ináč sa jeho cena môže vyšplhať až na tisíce eur a to kvôli pokutovaniu. Biela karta je potrebná na Slovensku, zelená zas v zahraničí. Zatiaľ čo vás slovenské zložky môžu pokutovať niekoľkými stovkami eur, v zahraničí to môže byť aj tisíce eur, prípadne zabavenie celého vozidla. Takýto scenár rozhodne nikomu neprajeme. Ďalšou slovenskou kompetentnou inštitúciou je aj Obvodný úrad, ktorý vás za jazdu s neplatným PZP môže pokutovať až 3330 eurovou sankciou a to aj 3 roky po tom, čo ste takto reálne jazdili. Preto si na tieto „čierne“ jazdy dávajte veľký pozor.

Vyššie sme vám už naznačili, že vďaka platnému poisteniu môže poisťovňa zaplatiť vaše chyby resp. škody, ktoré spôsobíte iným. Ak ho nemáte, nikto vám nepomôže a za skutky si musíte platiť sami. Dbajte pri tom na fakt, že udalosti môžu skutočne dosiahnuť až miliónových čiastok. Preto vám dobre radíme, ak chceme, aby ste si platnosť jednotlivých kartičiek poctivo kontrolovali. A v dostatočnom časovom predstihu si ich platnosť buď predĺžili alebo požiadali o nové možno aj s výhodnejšou cenou.

Veríme, že našim príspevkom sme vás presvedčili o tom, že cena PZP môže byť skutočne v rôznych čiastkach, o čom svedčí aj tento článok.

Zákonné poistenie auta

Každé auto potrebuje zákonné poistenieČi už ste skúsený alebo menej skúsený vodič, prípadne motorista – začiatočník, určite viete, že vec sa zakúpením vozidlá nekončí. Je potrebné si zaobstarať celú povinnú výbavu do ktorej môžeme uviesť aj zákonné poistenie auta. Ide o produkt, ktorý chráni hlavne vás vtedy, ak by sme niekomu spôsobili škody buď na jeho prostriedku alebo na zdraví. Na našom trhu máte našťastie alebo niekedy aj nanešťastie veľmi široký výber poskytovateľov. Preto je ťažké sa rozhodnúť v tom, koho si zvolíte za svojho ochrancu. Niektorí hľadajú najlacnejšie, iní najlepšie či najvýhodnejšie. Lenže hľadanie končí mnohokrát skôr, ako si viaceré ponuky stihnú porovnať, pretože je pravda, že tento úkon je veľmi vyčerpávajúci. Napriek tomu, že dnes je to maximálne jednoduché, veľmi málo ľudí si to uvedomuje. Ako teda nájsť tú najlepšiu ponuku pre vás bez toho, aby vás to vyčerpalo? Odpoveďou je online porovnanie.

Online zákonné poistenie ide rýchlo

Ak je čas to, čo nemáte a chcete si ho čo najviac ušetriť, toto je pre vás to najlepšie riešenie situácie. Žiadne osobné návštevy, ktoré by vás obrali aj o hodiny času. Žiadne vyčerpávajúce rozhovory a neustále opakovanie toho istého. Odteraz všetko poviete len raz a vo chvíli sa dozviete o vašich viacerých možnostiach. Online porovnanie vám vaše zákonné poistenie auta vypočíta a zobrazí maximálne do 15 minút odkedy si stránku otvoríte. Samozrejme, závisí to aj od toho, akým tempom budete nezáväzný a bezplatný formulár vypisovať. Treba teda doňho zadať technické parametre poisťovaného vozidla a niektoré neosobné údaje o jeho majiteľovi. Jedine takto prídete bezplatne a rýchlo na to, aké poistenie auta máte k dispozícii.

Po tom čo všetko zadáte sa vám do niekoľkých sekúnd po odoslaní formulára zobrazia vaše ponuky. Uvidíte presné ceny, ako aj to, ktorý poskytovateľ vám ju ponúka. Vďaka tomu môžete ušetriť nielen hodiny času, ale online vám môže ušetriť aj veľké peniaze. Nie je tajomstvom, že rozdiely v ponukách môžu skutočne prekročiť až 300 eur. A takto sa to dozviete najjednoduchšie a najrýchlejšie. Táto voľba je tá najrozumnejšia pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť zbytočne preplácať. Priamo z výsledkov si o niektorú ponuku môžete aj požiadať a to kliknutím na ňu.

Či už je vašim cieľom najlacnejšie, najlepšie, najvýhodnejšie alebo najzaujímavejšie zákonné poistenie auta, po kliknutí na žiadosť oňho je potrebné vyplniť ešte niektoré údaje. Tento krát však osobnejšieho charakteru. Treba dopísať domácu a mailovú adresu majiteľa. Na mail vám bude okamžite odoslaný návrh a podmienky zmluvy, dočasná biela karta, ale aj údaje na zaplatenie poistného. Po tom, čo ho zaplatíte, vám poisťovňa odošle originál bielu a zelenú kartu. Teraz už je vaše poistenie auta platné na takú dobu, na akú ste si ho uzatvorili.

Čo mi tento produkt ponúka?

ŠťastieUž v úvode sme čiastočne naznačili princíp tohto zabezpečenia. Poistenie auta totiž chráni vaše prípadne finančné straty, ak by ste niekomu vašim vozidlom spôsobili poškodenie na tele alebo na majetku. Teda, nechráni škody, ktoré prevádzkou vozidla spôsobíte sebe alebo svojmu majetku. Na krytie vašich škôd slúži havarijné zabezpečenie.

To, aké sumy majú jednotlivé poisťovne v minimálnej miere garantovať, určuje štát. Látku stavia pomerne vysoko. Pri ujmách na zdraví musí garantovať až 5 miliónov eur a pri majetkových škodách až do 1 milióna eur. Tieto stropy si jednotlivé poisťovne môžu upravovať ako chcú, nemôžu však ísť pod nich.

Zmienili by sme sa o špeciálnych ponukách. Ako viete, na trhu je veľmi veľa poisťovní, ktoré ponúkajú zákonné poistenie auta, napr.:

  • Allianz,
  • Axa,
  • ČSOB,
  • UNIQA,
  • Union,
  • Onlia,
  • Wüstenrot atď.

Vybrať si tú naj môže byť veľmi komplikované. Ale vyššie sme vám dali rýchly recept na to, ako tak učiniť. Za špeciálnu zmienku stoja poisťovne Generali, Komunálna poisťovňa a Kooperativa. Tie v rámci ceny PZP ponúkajú aj niektoré havarijné riziká, samozrejme v cene. Buď si môžete zvoliť, ktoré sa vám najviac hodí alebo už v balíčku môžete mať obsiahnutý úraz vodiča a posádky, prípadne batožiny.

Napriek tomu, že sa môže zdať, že tieto ponuky budú medzi najdrahšími, nie je to tak. Patria k najčastejšie uzatváraným hlavne kvôli ich atraktívnej cene. Nanešťastie, málo ľudí si uvedomuje, čo skutočne ich balíček kryje.

Za nerešpektovanie sú stanovené vysoké pokuty

Nie je povinné len na Slovensku, ale aj v iných štátoch sveta. Hlavne teda zdôrazňujeme Európu, keďže tu je najväčšia pravdepodobnosť, že vaše vozidlo bude brázdiť cesty. Na Slovensku je dôležité sa vedieť preukázať bielou kartou, za hranicami jej zeleným variantom. Zatiaľ čo vám slovenskí policajti môžu udeliť max 300 eurovú pokutu, v zahraničí môže za neplatné poistenie auta dosiahnuť až tisíce eur, prípade zabavenie celého vozidla. Preto sa rozhodne oplatí si platnosti týchto kartičiek kontrolovať a nepodceňovať to.

Okrem policajtov vás však na Slovensku za jazdu s neplatným PZP môže pokutovať aj Obvodný úrad. A to aj 2-3 roky po tom, čo ste takto reálne jazdili. Samozrejme, podnet sa bude podrobne prešetrovať a ak sa udanie osvedčí, prichystajte si 3 330 eur.

Na ceste vás môže postretnúť aj niečo horšie, pri čom by ste si len želali, aby išlo len o pokutu. Tým niečím je spôsobená dopravná nehoda alebo škodová udalosť. Bez zákonného poistenia auta by ste museli všetky spôsobené škody hradiť z vlastného vrecka. Pri predstave, že sa to môže vyšplhať až na milióny eur, asi zamrazí každého. Preto ešte raz zdôrazňujeme, aby ste toto zabezpečenie nepodceňovali, lebo tým chránite hlavne seba.

Zákonné poistenie auta je ústrednou témou aj v tomto článku. Nezabudnite, že nájsť ho môžete rýchlo a hlavne bezplatne na stránke, ktorú sme vám umiestnili v označení už v úvode.